rośliny wewnętrzne

Zanieczyszczenie powietrza, jego skutki i sposoby jego zmniejszenia

Zanieczyszczenie powietrza to wprowadzanie do atmosfery szkodliwych materiałów, takich jak cząstki stałe, odpady biologiczne i odpady przemysłowe. Ma wpływ na życie na ziemi, a także niszczy budynki i inne konstrukcje.

Rodzaje zanieczyszczeń powietrza

Wiele rzeczy zanieczyszcza powietrze, wystawiając szkodliwe gazy do atmosfery, obejmują one: –

Tlenek węgla. Powstaje w wyniku spalania oleju w pojazdach, wypalania lasów, a także odpadów przemysłowych.

Zanieczyszczenia radioaktywne z materiałów wybuchowych jądrowych, materiałów wybuchowych wojennych i procesów naturalnych, takich jak rozpad radonu.

Zapachy ze śmieci, ścieków i innych procesów przemysłowych

Chlorofluorowęglowodory (CFC) ze spalania produktów odpadowych.

Lotne związki organiczne, w kategoriach produktów metanowych i niemetanowych

Gazy dwutlenku węgla z efektu cieplarnianego

Cząstki stałe obejmują cząsteczki pyłu wydmuchiwane przez wiatr do powietrza, toksyczne chemikalia, popiół, sadzę i kadm

Warstwa ozonowa. Jest to ważna warstwa w stratosferze, która chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym ze słońca. Jeśli jednak znajduje się poniżej tej warstwy, może powodować choroby układu oddechowego i uszkadzać ekosystemy.

Tlenki azotu z zakładów przemysłowych i pojazdów

Dwutlenek siarki głównie ze spalania w obiektach przemysłowych.

Źródła materiałów zanieczyszczających powietrze

Przyczyna zanieczyszczenia powietrza ma kilka źródeł, jak pokazano poniżej: –

Erupcje wulkanów, które wytwarzają gazy, takie jak siarka, cząstki popiołu i chlor.

Tlenek węgla z pożarów lasów

Nawyki palenia

Składowanie odpadów na gruntach, które wytwarzają metan

Aerozole

Pył ze źródeł naturalnych jako obszary bez roślinności.

Skutki zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenie powietrza ma znaczący wpływ na życie na ziemi, a także na środowisko.

Powoduje problemy z oddychaniem, aw szczególności gazy dwutlenku siarki i tlenku azotu.

Zanieczyszczenie powietrza wpływa również na produktywność roślin

Gazy, takie jak dwutlenek węgla, powodują globalne ocieplenie, które wpływa na klimat, a także powoduje choroby skóry.

Gazy podrażniają oczy, nos i gardło, powodując trudności w oddychaniu

Mieszanina tych gazów z wodą powoduje kwaśne deszcze, które powodują korozję budynków i innych konstrukcji metalowych; zakwasza wodę, co kończy się śmiercią żywych organizmów i roślin w wodzie.

Jak uniknąć i zminimalizować zanieczyszczenie powietrza

Zwiększony poziom zanieczyszczenia może mieć poważny i zaawansowany wpływ na życie na ziemi. Poniżej przedstawiono niektóre środki, które można zastosować w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i jego wpływu na grunty.

Zawsze używaj produktów, które nadają się do recyklingu i minimalizują zużycie energii podczas ich produkcji.

Rzuć nałóg palenia, ponieważ zwiększa to zanieczyszczenie. Poszukaj pomocy medycznej, jeśli jesteś uzależniony od palenia, a oni pomogą ci przerwać nałóg.

Zasadź ogród. Drzewa z tego ogrodu pomogą oczyścić powietrze, dostarczając więcej tlenu do powietrza i zmniejszając poziom dwutlenku węgla.

Wyrób sobie nawyk używania środków na bazie wody lub rozpuszczalników bez farb

Korzystaj z transportu publicznego, takiego jak autobusy i pociągi. Jeśli odległość jest niewielka, możesz iść pieszo lub pojeździć na rowerze.

Używaj przyjaznych dla środowiska środków czyszczących

Wykorzystaj energię słoneczną lub wiatrową

Używaj gazu ziemnego do celów kuchennych zamiast węgla drzewnego, aby ograniczyć emisję szkodliwych gazów do atmosfery.

Wniosek

Zanieczyszczone powietrze ma znaczący wpływ na nasze życie jako ludzi i życie innych żywych stworzeń. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie, że chronimy nasze życie, dbając o środowisko i unikając narażania atmosfery na gazy, które ostatecznie zanieczyszczają powietrze. Staraj się korzystać z powyższych wskazówek, jak zapobiegać narażeniu gazów na działanie powietrza, a to pomoże w zmniejszeniu zanieczyszczenia i jego skutków.

Leave a Comment